Základná škola s MŠ Dvorníky, Dvorníky 149

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dvorníky 149, 92056 Dvorníky
WWW:
E-Mail: zusmivis@stonline.sk
Telefón: 337442211
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036080454
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ivana Hrušková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dvorníky, Dvorníky 149
fotka
Mgr. Elena Nitranová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dvorníky, Dvorníky 149