Špec. základná škola Galanta, Šafárikova 38

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Šafárikova 38, 92401 Galanta
WWW:
E-Mail: szsgalanta@gmail.com
Telefón: 031/7803838
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 35629983
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Lénártová
Výchovný poradca
Špec. základná škola Galanta, Šafárikova 38
fotka
Mgr. Marietta Hatalová
Riaditeľ
Špec. základná škola Galanta, Šafárikova 38