Základná škola Galanta, Štefánikova 745/01

Typ: Základná škola
Adresa: Štefánikova 745/01, 92401 Galanta
WWW:
E-Mail: skola@zsstefanikga.edu.sk
Telefón: 317012701
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037838440
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Viera Šalková
Výchovný poradca
Základná škola Galanta, Štefánikova 745/01
fotka
PaedDr. Radoslav Forro
Riaditeľ
Základná škola Galanta, Štefánikova 745/01