Základná škola Galanta, Štvrť SNP 1415/49

Typ: Základná škola
Adresa: Štvrť SNP 1415/49, 92401 Galanta
WWW:
E-Mail: riaditelka@zssnpga.edu.sk
Telefón: 317804137
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037838423
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Péterváriová
Výchovný poradca
Základná škola Galanta, Štvrť SNP 1415/49
fotka
Mgr. Erika Kostolániová
Riaditeľ
Základná škola Galanta, Štvrť SNP 1415/49