CPPPaP Košice - okolie

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Slovenskej jednoty 29, 04001 Košice - Sever
E-Mail: pppokolie@stonline.sk
Telefón: 055 / 632 18 38
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Košice I.
IČO: 00079171
42242533
Cirk. ZS sv. Štefana Alapiskola Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 88 
0915/919981 
Detail
017151791
CZŠ sv.Košic. mučeníkov Ždaňa, Jarmočná 96/13 
910472088 
Detail
798000069
Súkromná základná škola Kechnec, Kechnec 13 
 
Detail
031302904
Základná škola a gymnázium s VJM Moldava nad Bodvou, Československej armády 15 
055 / 4602284, 0917677144 
Detail
031986081
Základná škola Bidovce, Bidovce 209 
055/6965284 055/7294955 
Detail
031953204
Základná škola Čaňa, Pionierska 33 
911503223 
Detail
042320283
Základná škola Drienovec, Drienovec 44 
055/4607256 
Detail
035544139
Základná škola Družstevná pri Hornáde, Hlavná 5 
055/6981 01 
Detail
035544392
Základná škola Ďurkov, Ďurkov 192 
055/6965286 
Detail
035544121
Základná škola Haniska, Haniska 290 
055/6930 159 
Detail
035544341
Základná škola Jasov, Školská 3 
055/466 41 22 
Detail
035544414
Základná škola Kecerovce, Kecerovce 79 
055/671743 
Detail
035544210
Základná škola Košická Belá, Košická Belá 235 
055/6961131 
Detail
035544261
Základná škola Košická Polianka, Košická Polianka 148 
055/7289 209 
Detail
035544244
Základná škola Kysak, Kysak 210 
917299139 
Detail
035544317
Základná škola Malá Ida, Školská 10 
915905046 
Detail
035544201
Základná škola Medzev, Štóska 183 
902913752 
Detail
031302912
Základná škola Moldava nad Bodvou, Československej armády 15 
055/4602134 
Detail
035544295
Základná škola Moldava nad Bodvou, Severná 21 
055/460 31 09 
Detail
035544228
Základná škola Nižný Klátov, Klátovská 56 
055/6967123 
Detail
fotka
Mgr. Olexová Adriana
Psychológ
CPPPaP Košice - okolie
fotka
Mgr. Mária Bajusová
Psychológ
CPPPaP Košice - okolie
fotka
Mgr. Tatiana Bányaiová
Psychológ
CPPPaP Košice - okolie
fotka
Mgr. Jana Baraniová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Košice - okolie
fotka
Mgr. Lýdia Begerová
Psychológ
CPPPaP Košice - okolie
fotka
Mgr. Lenka Čigášová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Košice - okolie, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Eva Fazekasová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Košice - okolie
fotka
PaedDr. Zuzana Gimerová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Košice - okolie
fotka
PaedDr. Terézia Gurbaľová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Košice - okolie
fotka
Mgr. Marta Lukáčová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Košice - okolie
fotka
Mgr. Blanka Szilágyiová
Psychológ
CPPPaP Košice - okolie
fotka
Mgr. Nadežda Terebová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Košice - okolie