Základná škola Hlohovec, A. Felcána 4

Typ: Základná škola
Adresa: A. Felcána 4, 92001 Hlohovec
WWW:
E-Mail: siska@zs3ho.edu.sk
Telefón: 337421156
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036078506
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr., Lucia Krajinčáková
Výchovný poradca
Základná škola Hlohovec, A. Felcána 4
fotka
Ing. Peter Šiška
Riaditeľ
Základná škola Hlohovec, A. Felcána 4