Základná škola Hlohovec, Koperníkova 24

Typ: Základná škola
Adresa: Koperníkova 24, 92001 Hlohovec
WWW:
E-Mail: dopisovanie@zskopernikhlo.edu.sk
Telefón: 337320628
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036078522
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Bukovanová
Výchovný poradca
Základná škola Hlohovec, Koperníkova 24
fotka
Mgr. Mária Loskotová
Riaditeľ
Základná škola Hlohovec, Koperníkova 24