CPPPaP Košice I.

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Karpatská 8, 040 01 Košice - Staré Mesto
E-Mail: skola@pppke.svcmi.sk
Telefón: 055/ 622 66 15, 055/ 625 29 81
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Košice I.
IČO: 00164330
35568003
Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Masarykova 19/A 
0903/272450 
Detail
42094721
Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Palackého 14 
0948/042543 
Detail
798000005
Súkromná základná škola Košice-Staré Mesto, Škultétyho 10 
 
Detail
035540605
Základná škola Košice-Sever, Hroncova 23 
055/633 32 44 
Detail
035540486
Základná škola Košice-Sever, Polianska 1 
055 / 633 41 79 
Detail
035540613
Základná škola Košice-Sever, Tomášikova 31 
055/ 63 37 087; 0911 886 810 
Detail
035540559
Základná škola Košice-Sídlisko Ťahanovce, Belehradská 21 
055/6362736, 055/7994124 
Detail
035540460
Základná škola Košice-Sídlisko Ťahanovce, Bruselská 18 
055/6366066 
Detail
035540826
Základná škola Košice-Sídlisko Ťahanovce, Juhoslovanská 2 
055 / 6361022, 7998160 
Detail
035540591
Základná škola Košice-Staré Mesto, Masarykova 19/A 
0911 904950 
Detail
035540648
Základná škola Košice-Staré Mesto, Nám. L. Novomeského 2 
055/6252 961 
Detail
035540478
Základná škola Košice-Staré Mesto, Park Angelinum 8 
0910 897648, 055/633 54 30 
Detail
035540729
Základná škola Košice-Staré Mesto, Škultétyho 10 
055 / 6254812, 0915974977 
Detail
710151314
Základná škola, G s VJM Košice-Staré Mesto, Kuzmányho 6 
055/62 219 54  
Detail
31298036
Špec. základná škola Košice-Sever, Odborárska 2 
057/999944 
Detail
710165277
Základná škola pri RC Košice-Sever, Bankov č. 15 
055 / 6337231 
Detail
31298028
Spoj.škola - ZŠ autizm. Košice-Staré Mesto, Vojenská 13 
055/729 49 44 riad. 
Detail
710228341
Spojená škola-ZŠ pre žiakov s autizmom Košice-Staré Mesto, Vojenská 13 
055 / 7294944-6, 0907944065 
Detail
42104955
Cirk.základná škola s MŠ Košice-Sídlisko Ťahanovce, Juhoslovanská 2 
0903/982182 
Detail
fotka
PhDr. Ľudmila Capová
Psychológ
CPPPaP Košice I.
fotka
Mgr. Lubica Fečková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Košice I.
fotka
Mgr. Martina Csáji Fottová
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Košice I., IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Mária Horváthová
Riaditeľ, Psychológ
CPPPaP Košice I.
fotka
Mgr. Michaela Jacková
Psychológ
CPPPaP Košice I.
fotka
Mgr. Ivana Kolibárová
Psychológ
CPPPaP Košice I.
fotka
Mgr. Miroslava Kopaničáková
Psychológ
CPPPaP Košice I.
fotka
Mgr. Lenka Lengvarská
Psychológ
CPPPaP Košice I.
fotka
Mgr. Jana Roháčková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Košice I.
fotka
PhDr. Slavomíra Križalkovičová
Psychológ
CPPPaP Košice I.
fotka
Mgr. Beáta Tancsáková
Psychológ
CPPPaP Košice I.
fotka
PhDr. Petra Uramová
Psychológ
CPPPaP Košice I.
fotka
Mgr. Lucia Kancírová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Košice I.
fotka
Mgr. Lenka Miterková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Košice I., IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Mária Zuzová
Psychológ
CPPPaP Košice I.
fotka
Mgr. Katarína Somorovská
Psychológ
CPPPaP Košice I.