Základná škola Hlohovec, Podzámska 35

Typ: Základná škola
Adresa: Podzámska 35, 92001 Hlohovec
WWW:
E-Mail: zs@zspodhlo.edu.sk
Telefón: 337910522
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036078514
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Helena Kolníková
Výchovný poradca
Základná škola Hlohovec, Podzámska 35
fotka
Mgr. Elena Godálová
Špeciálny pedagóg
Základná škola Hlohovec, Podzámska 35
fotka
Mgr. Eva Dudonová
Riaditeľ
Základná škola Hlohovec, Podzámska 35