Základ. škola sv.Jozefa Hlohovec, Pribinova 35

Typ: Základná škola
Adresa: Pribinova 35, 92001 Hlohovec
WWW:
E-Mail: riaditel@zspribhlo.edu.sk
Telefón: 337423572
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 031825010
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Emília Struková
Výchovný poradca
Základ. škola sv.Jozefa Hlohovec, Pribinova 35
fotka
Mgr. Juraj Salcman
Riaditeľ
Základ. škola sv.Jozefa Hlohovec, Pribinova 35