Základná škola Vilka Šuleka Hlohovec - Šulekovo, Školská 165

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 165, 92003 Hlohovec
WWW:
E-Mail: zsvsuleka@gmail.com
Telefón: 0903 534 813, 033/7347138
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 360 80 420
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Dirnbergerová
Výchovný poradca
Základná škola Vilka Šuleka Hlohovec - Šulekovo, Školská 165
fotka
Mgr. Mária Ondrusová
Riaditeľ
Základná škola Vilka Šuleka Hlohovec - Šulekovo, Školská 165