ZŠ s MŠ Horné Otrokovce Horné Otrokovce, H.Otrokovce 137

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: H.Otrokovce 137, 92062 Horné Otrokovce
WWW:
E-Mail: skola@hotrokovce.edu.sk
Telefón: 337446103
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 36080861
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Pavel Karas
Riaditeľ
ZŠ s MŠ Horné Otrokovce Horné Otrokovce, H.Otrokovce 137
fotka
Mgr. Milan Laták
Výchovný poradca
ZŠ s MŠ Horné Otrokovce Horné Otrokovce, H.Otrokovce 137