Základ.škola s MŠ s VJM Horné Saliby, Hlavná 299

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hlavná 299, 92503 Horné Saliby
WWW:
E-Mail: zs.szechenyi@stonline.sk
Telefón: 317852200
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037836714
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Magdolna Mészáros
Výchovný poradca
Základ.škola s MŠ s VJM Horné Saliby, Hlavná 299
fotka
Ing. Ildikó László
Riaditeľ
Základ.škola s MŠ s VJM Horné Saliby, Hlavná 299