Základná škola s MŠ Horné Saliby, Hlavná 299

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Hlavná 299, 92503 Horné Saliby
WWW:
E-Mail: zsms.hsaliby@gmail.com
Telefón: 317852232
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037836692
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Silvia Tóthová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Horné Saliby, Hlavná 299
fotka
Mgr. Eva Konečná
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Horné Saliby, Hlavná 299