Základná škola s VJM Jelka, Školská 399/1

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 399/1, 92523 Jelka
WWW:
E-Mail: zakladnaskolasvjm@stonline.sk
Telefón: 317876103
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 036094242
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Gabriela Zárecká
Výchovný poradca
Základná škola s VJM Jelka, Školská 399/1
fotka
Mgr. Erika Kovács
Riaditeľ
Základná škola s VJM Jelka, Školská 399/1