Základná škola Leopoldov, Nám. sv. Ignáca 31

Typ: Základná škola
Adresa: Nám. sv. Ignáca 31, 92041 Leopoldov
WWW:
E-Mail: zsleopoldov@gmail.com
Telefón: 337330892
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 035602643
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Alena Moravčíková
Výchovný poradca
Základná škola Leopoldov, Nám. sv. Ignáca 31
fotka
Mgr. Oľga Galčíková
Riaditeľ
Základná škola Leopoldov, Nám. sv. Ignáca 31