Základná škola Pusté Úľany, Hlavná 86

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 86, 92528 Pusté Úľany
WWW:
E-Mail: riaditel@zspusteulany.sk
Telefón: 317845111
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 036086681
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ondrej Borek
Riaditeľ
Základná škola Pusté Úľany, Hlavná 86
fotka
Mgr. Iveta Sabová
Výchovný poradca
Základná škola Pusté Úľany, Hlavná 86