Základná škola Abrahám, Školská 4

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 4, 92545 Abrahám
WWW:
E-Mail: viera.lehotska@gmail.com
Telefón: 317857239
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037838385
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Sviteková
Výchovný poradca
Základná škola Abrahám, Školská 4
fotka
Mgr. Viera Lehocká
Riaditeľ
Základná škola Abrahám, Školská 4