CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď, Komenského 3064/41

Typ: Základná škola
Adresa: Komenského 3064/41, 92601 Sereď
WWW:
E-Mail: riaditel@czssered.edu.sk
Telefón: 317895745
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 034003304
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Miroslava Kubányiová
Výchovný poradca
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď, Komenského 3064/41
fotka
Ing. Monika Kroláková
Riaditeľ
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď, Komenského 3064/41