Základná škola Sereď, Ulica Fándlyho 763/7A

Typ: Základná škola
Adresa: Ulica Fándlyho 763/7A, 92601 Sereď
WWW:
E-Mail: riaditel@zsjfsered.edu.sk
Telefón: 317892110
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037839918
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Milada Kramárová
Výchovný poradca
Základná škola Sereď, Ulica Fándlyho 763/7A
fotka
PaedDr. Jaroslav Čomaj
Riaditeľ
Základná škola Sereď, Ulica Fándlyho 763/7A