Spojená škola Sládkovičovo, Školská 1087

Typ: Spojená škola
Adresa: Školská 1087, 92521 Sládkovičovo
WWW:
E-Mail: farkasovasl@atlas.sk
Telefón: 317842020
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 036094234
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Tibor Tóth
Výchovný poradca
Spojená škola Sládkovičovo, Školská 1087
fotka
Mgr. Adriana Farkašová
Riaditeľ
Spojená škola Sládkovičovo, Školská 1087