Spojená škola Sládkovičovo, Školská 212

Typ: Spojená škola
Adresa: Školská 212, 92521 Sládkovičovo
WWW:
E-Mail: as@szssladkovicovo.edu.sk
Telefón: 0918/767166
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 35630027
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Viera Petrovičová
Výchovný poradca
Spojená škola Sládkovičovo, Školská 212
fotka
Mgr. Adriana Slováková
Riaditeľ
Spojená škola Sládkovičovo, Školská 212