Iné články

Ďalšie zaujímavé informácie, príspevky a články, ktoré sa venujú témam Národného projektu VÚDPaP.

O krok bližšie k inklúzii

Autor/ka: Človek v tísni, Slovensko, CVEK

Publikácia zameraná predovšetkým na inkluzívne vzdelávanie.

 

Rómovia  a sociálny systém

Autori/ky: Michal Páleník a kol.

Vybraná kapitola z publikácie Sociálny systém skutočnosť a vízia.

 

Podpora mobility

Autori/ky: Michal Páleník a kol.

Vybráná kapitola z publikácie Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko.

 

Individuálny prístup v oblasti zamestnateľnosti

Autori/ky: Michal Páleník a kol.

Vybráná kapitola z publikácie Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko.

 

Zdravotne postihnutí občania

Autori/ky: Michal Páleník a kol.

Vybráná kapitola z publikácie Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko.

 

Vybrané problémy začleňovania Rómov na trh práce

Autori/ky: Michal Páleník a kol.

Vybráná kapitola z publikácie Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko.

Publikácia zameraná na inklúziu

pre zobrazenie publikácie kliknite sem

 

Kyberšikanovanie - Workshop pre CPPPaP

Stiahnuť dotazník Kyberšikanovanie

 

Stiahnuť prezentáciu v PDF Kyberšikanovanie