Zaujímavosti o povolaniach

Svet práce je zaujímavý a plný prekvapení. Niektoré povolania zanikajú, iné vznikajú, objavujú sa celkom nové, dosiaľ neznáme. Ale niektoré tradičné povolania a remeslá sú potrebné aj v modernej dobe a na trhu práce chýbajú. Urobte so obraz o svete práce na Slovensku, v Európskej únii a vo svete. Nájdete tu informácie o povolaniach, ktoré sú v súčasnosti na trhu práce veľmi úspešné, ktoré chýbajú, v ktorých oblastiach hospodárstva pracuje najviac ľudí, aké sú perspektívy do budúcnosti. Dozviete sa niečo o zárobkoch, ale aj o pocitoch šťastia z práce a iné zaujímavosti.

Čím chcú byť deti v Austrálii?

Mary McMahonová predstavuje úvod do kariérového vývinu v ranom detstve a do kariérovej výchovy v predškolských zariadeniach a základných školách. Príspevok je súčasťou časopisu Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, 2003 - ročník 2 - číslo 3.

 

Ako si vybrať povolanie

Práve končíš základnú školu a rozhoduješ sa o svojom budúcom povolaní. Je to veľmi dôležitá a náročná úloha, pretože povolanie, ktoré si teraz vyberieš, v budúcnosti ovplyvní tvoj životný štýl a bude mať vplyv aj na tvoju životnú spokojnosť.

 

Aké výzvy stoja pred Vami

Zdroj: www.upsvar.sk

Ako si zariadiť život podľa vlastných predstáv po skončení školy.

 

Prečo využiť pri výbere štúdia www.istp.sk

Zdroj: www.upsvar.sk

Základom informačných a poradenských služieb pri voľbe povolania je najmä poskytovanie informácií o druhoch povolaní.

 

Užitočné informácie pri hľadaní zamestnania alebo ďalšieho štúdia

Zdroj: www.upsvar.sk

Ďalšie informačné zdroje, ktoré môžu pomôcť pri hľadaní zamestnania alebo pri rozhodovaní sa o ďalšom vzdelávaní.

 

Na aké povolanie sa hodím?

Metodika prispieva k formovaniu "obrazu o sebe", motivuje k premýšľaniu o sebe, vedie žiakov k využívaniu internetu a printových médií na získavanie profesijných informácií. Je východiskom pri rozhodovaní o vlastnom kariérovom smerovaní, formulovaní krátkodobých a dlhodobých plánov.