Čo môžeme urobiť s radikalizáciou mládeže?

Čo môžeme urobiť  s radikalizáciou mládeže?

Narastajúce sympatie mladých ľudí k radikálnym skupinám, ako aj obťažujúce prejavy netolerancie celej spoločnosti sú veľmi znepokojujúce.

Narastajúce sympatie mladých ľudí k radikálnym skupinám, ako aj obťažujúce prejavy netolerancie celej  spoločnosti sú veľmi znepokojujúce. Vnímame ich najmä v kontexte politického diskurzu o migrácii, sociálnych právach či rodovej rovnosti. Aj o tejto téme sa v týchto dňoch diskutuje na medzinárodnej konferencii Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia.

 

V dnešnej dobre môžeme sledovať veľmi otvorené spochybňovanie hodnôt ľudských práv, tolerancie i demokracie, a to  nielen mladými ľuďmi, ale v celej  spoločnosti,  vrátane politických špičiek a autorít vo verejnom sektore.

Práci s mládežou sa často pripisuje úloha prevencie radikalizácie mladých ľudí. Odborníci, pracujúci v tejto oblasti, sa už dlhodobo usilujú o pochopenie kľúčových faktorov a vhodných stratégií. Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa preto rozhodla pripraviť konferenciu, ktorej hlavným cieľom je :
• diskutovať o najnovších výsledkoch výskumu v problematike radikalizácie, násilného extrémizmu a hodnôt mladých ľudí,
• podeliť sa o skúsenosti z praxe – príklady dobrej praxe, ale aj problémy a výzvy, ktorým čelíme v každodennej práci s mládežou
• diskutovať o výzvach a stratégiách súčasnej politiky mládeže a vzdelávania
• poskytnúť spoločnú platformu pre odborníkov a odborníčky z oblasti výskumu, práce s mládežou a politiky pre spoločný dialóg a vytváranie vzájomných synergií

Konferencia bola určená pre:
• výskumníkov, ktorí sa venujú  mladým, mládežníckej politike, neformálnemu a formálnemu vzdelávaniu,
• odborníkov a odborníčky na sociálnu politiku, bezpečnostnú politiku a ďalšie oblasti relevantné pre analýzu radikalizácie,
• všetky profesie pracujúce s mladými ľuďmi,
• odborníkov a odborníčky z oblasti tvorby politík a verejných inštitúcií z relevantných sektorov,
• mimovládne organizácie aktívne v mládežníckom sektore, prevencii radikalizácie a násilného extrémizmu, vzdelávaní k ľudským právam a vzdelávaní pre demokratické občianstvo.

 

 

Za Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa konferencie zúčastnili PhDr. Eva Smiková, PhD. a PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

Ich „Príspevok vývinovej psychológie k  porozumeniu radikalizmu“ na workshope zaujal – veľký ohlas malo  najmä teoreticko – praktické uchopenie v práci s rôznymi skupinami detí v medzinárodnom kontexte.

V dnešnej dobre môžeme sledovať veľmi otvorené spochybňovanie hodnôt ľudských práv, tolerancie i demokracie, a to  nielen mladými ľuďmi, ale v celej  spoločnosti,  vrátane politických špičiek a autorít vo verejnom sektore.

Práci s mládežou sa často pripisuje úloha prevencie radikalizácie mladých ľudí. Odborníci, pracujúci v tejto oblasti, sa už dlhodobo usilujú o pochopenie kľúčových faktorov a vhodných stratégií. Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa preto rozhodla pripraviť konferenciu, ktorej hlavným cieľom je :
• diskutovať o najnovších výsledkoch výskumu v problematike radikalizácie, násilného extrémizmu a hodnôt mladých ľudí,
• podeliť sa o skúsenosti z praxe – príklady dobrej praxe, ale aj problémy a výzvy, ktorým čelíme v každodennej práci s mládežou
• diskutovať o výzvach a stratégiách súčasnej politiky mládeže a vzdelávania
• poskytnúť spoločnú platformu pre odborníkov a odborníčky z oblasti výskumu, práce s mládežou a politiky pre spoločný dialóg a vytváranie vzájomných synergií

Konferencia bola určená pre:
• výskumníkov, ktorí sa venujú  mladým, mládežníckej politike, neformálnemu a formálnemu vzdelávaniu,
• odborníkov a odborníčky na sociálnu politiku, bezpečnostnú politiku a ďalšie oblasti relevantné pre analýzu radikalizácie,
• všetky profesie pracujúce s mladými ľuďmi,
• odborníkov a odborníčky z oblasti tvorby politík a verejných inštitúcií z relevantných sektorov,
• mimovládne organizácie aktívne v mládežníckom sektore, prevencii radikalizácie a násilného extrémizmu, vzdelávaní k ľudským právam a vzdelávaní pre demokratické občianstvo.

 

 

Za Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa konferencie zúčastnili PhDr. Eva Smiková, PhD. a PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

Ich „Príspevok vývinovej psychológie k  porozumeniu radikalizmu“ na workshope zaujal – veľký ohlas malo  najmä teoreticko – praktické uchopenie v práci s rôznymi skupinami detí v medzinárodnom kontexte.

Zverejnené dňa: 14. 3. 2019

späť na zoznam