Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
+421 2 4342 0973 
Detail
00681385
Projektová centrála 
+421 2 4342 0973 
Detail
37836501
Projektové centrum Trnava 
033/ 551 44 23 
Detail
42277442
Projektové centrum Trenčín 
032/ 7436 152 
Detail
36143405
Projektové centrum Žilina 
041/ 723 46 89, 041/ 724 78 59 
Detail
36097551
Projektové centrum Nitra 
037 / 655 42 45 - 6 
Detail
164321
Projektové centrum Banská Bystrica 
048/ 413 47 51, 048/ 413 47 52 
Detail
164330
Projektové centrum Košice I. 
055/ 622 66 15, 055/ 625 29 81 
Detail
37945076
Projektové centrum Prešov 
051/7715526, 0903898585 
Detail
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov 
 
Detail
42242282
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov 
 
Detail
42273404
CPPPaP Bánovce nad Bebravou 
038/ 760 20 97 
Detail
00164321
CPPPaP Banská Bystrica 
048/ 413 47 51, 048/ 413 47 52 
Detail
37892690
CPPPaP Banská Štiavnica 
045/ 692 13 11 
Detail
37880233
CPPPaP Bardejov 
054/4724928 
Detail
37828436
CPPPaP Brezno 
048/ 611 63 99 
Detail
37976664
CPPPaP Bytča 
041/ 552 19 65, 0911 252 989 
Detail
37976672
CPPPaP Čadca 
041/4334181 - 2 
Detail
37949055
CPPPaP Detva 
045/ 545 44 80 
Detail
37976681
CPPPaP Dolný Kubín 
043/58621 07  
Detail