Príbehy

Tí, ktorí sa radšej inšpirujú skúsenosťami druhých tu nájdu informácie od predstaviteľov rôznych povolaní. Rôzni stredoškoláci, aj tí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ŠVVP),  vyrozprávali svoj príbeh, ako si vyberali školu a ako sa pripravili na svoje povolanie. Nájdete tu tiež príbehy   o skúsenostiach ľudí, ako si hľadali zamestnanie a ako sa im podarilo v živote uspieť.