Špeciálna ZŠ s VJM Tomášikovo, Tomášikovo 3

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Tomášikovo 3, 92504 Tomášikovo
WWW:
E-Mail: skola@szsmtomasikovo.edu.sk
Telefón: 031/785 52 81
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 00180645
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Tibor Karika
Výchovný poradca
Špeciálna ZŠ s VJM Tomášikovo, Tomášikovo 3
fotka
Mgr. Ladislav Králik
Riaditeľ
Špeciálna ZŠ s VJM Tomášikovo, Tomášikovo 3