Základná škola s MŠ Trakovice, Trakovice 10

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Trakovice 10, 91933 Trakovice
WWW:
E-Mail: robert.harsayi@gmail.com
Telefón: 337434233
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036080446
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Róbert Haršányi
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Trakovice, Trakovice 10
fotka
Mgr. Vladimír Žigo
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Trakovice, Trakovice 10