Základná škola s VJM Váhovce, Hlavná 428

Typ: Základná škola
Adresa: Hlavná 428, 92562 Váhovce
WWW:
E-Mail: zsmvahovce@centrum.sk
Telefón: 317898216
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 036090352
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Attila Czakó
Riaditeľ
Základná škola s VJM Váhovce, Hlavná 428
fotka
Mgr. Etela Baráthová
Výchovný poradca
Základná škola s VJM Váhovce, Hlavná 428