Základná škola s MŠ Bojničky, Bojničky 150

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Bojničky 150, 92055 Bojničky
WWW:
E-Mail: zs-bojnicky@naex.sk
Telefón: 337330026
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036080462
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ivan Král
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Bojničky, Bojničky 150
fotka
Mgr. Alena Grejtáková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Bojničky, Bojničky 150