CPPPaP Banská Bystrica

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Mládežnícka 34, 97401 Banská Bystrica
E-Mail: cpppapbb@svsbb.sk
Telefón: 048/ 413 47 51, 048/ 413 47 52
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Banská Bystrica
IČO: 00164321
37896083
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Bakossova 5 
0911253181 
Detail
045015325
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Magurská 16 
0918248790 
Detail
042007453
Súkromná základná škola Banská Bystrica, Mládežnícka 51 
048 / 4162506, 0911217071 
Detail
035677686
Základná škola Banská Bystrica, Ďumbierska 17 
048/ 4141 587, 907 781 877 
Detail
017067391
Základná škola Banská Bystrica, Golianova 8 
048/ 4147 851 
Detail
035677694
Základná škola Banská Bystrica, Magurská 16 
048 / 4173772 
Detail
035677708
Základná škola Banská Bystrica, Moskovská 2 
048/ 4231 834  
Detail
035677724
Základná škola Banská Bystrica, Okružná 2 
048 / 4135627 
Detail
035677732
Základná škola Banská Bystrica, Pieninská 27 
048/ 4173 258  
Detail
035677759
Základná škola Banská Bystrica, Radvanská 1 
048/ 4161 927 
Detail
035677775
Základná škola Banská Bystrica, Sitnianska 32 
048/ 4170 686 
Detail
035677783
Základná škola Banská Bystrica, Spojová 14 
048/ 47 13 138  
Detail
035677791
Základná škola Banská Bystrica, Tatranská 10 
048 / 4173148, 4171726 
Detail
035677767
Základná škola Banská Bystrica, Trieda SNP 20 
048/ 4144 723, 917 426 815  
Detail
035677678
Základná škola Jána Bakossa Banská Bystrica, Bakossova 5 
048/ 4153 301 
Detail
035677741
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica, Gaštanová 12 
048/ 4131 573 
Detail
042002931
Základná škola Narnia Banská Bystrica, Okružná 2 
048 / 3811027, 0917862097 
Detail
035677856
Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča, Školská 14 
048/ 2400 077 
Detail
017067405
Základná škola Selce, Školská 4 
048 / 4181227 
Detail
035677716
Základná škola SSV Banská Bystrica, Skuteckého 8 
048/ 4125 950 
Detail
fotka
Mgr. Zuzana Benková
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Marianna Burianová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Bibiána Čížová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Martina Eisnerová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Anton Kalina
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Banská Bystrica, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PaedDr. Elena Luptáková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Elena Ondrušková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Gabriela Sabolová PhD.
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Daniela Schranzová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Ľubomír Tichý
Riaditeľ, Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Valéria Vallová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Zuzana Vencelová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Adriana Záskalanová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
PhDr. Daniela Žilinčíková
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Kristína Jánošová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Slavomira Cabanová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Monika Súlovcová
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr Barbora Holáková
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Martina Jadroňová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Banská Bystrica
fotka
Mgr. Milan Volčko
Psychológ
CPPPaP Banská Bystrica