Základná škola Veľké Úľany, Š. Majora 560

Typ: Základná škola
Adresa: Š. Majora 560, 92522 Veľké Úľany
WWW:
E-Mail: zsvu@zoznam.sk
Telefón: 031 / 7878137
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 036094226
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Bležáková
Riaditeľ
Základná škola Veľké Úľany, Š. Majora 560
fotka
Mgr. Monika Palecsková
Výchovný poradca
Základná škola Veľké Úľany, Š. Majora 560