Základná škola s MŠ Trstice, Školská 647

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 647, 92542 Trstice
WWW:
E-Mail: zstrstice1@post.sk
Telefón: 031 / 7782478, 0918695142
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037838377
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Kojnoková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Trstice, Školská 647