Základ.škola s MŠ s VJM Trstice, Školská 647

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 647, 92542 Trstice
WWW:
E-Mail: zsmad@trstice.sk
Telefón: 031 / 7782236
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037838431
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Monika Gútaiová
Riaditeľ
Základ.škola s MŠ s VJM Trstice, Školská 647