Základná škola Janka Matušku Matúškovo, Hlavná 525

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 525, 92501 Matúškovo
WWW:
E-Mail: zsjankamatusku@zoznam.sk
Telefón: 031 / 7826673
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710055960
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Dagmar Darázsová
Riaditeľ
Základná škola Janka Matušku Matúškovo, Hlavná 525