Základná škola Kajal, Stará 161

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Stará 161, 92592 Kajal
WWW:
E-Mail:
Telefón: 031 / 781 1259, 0915702675
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 710056010
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriela Pappová
Riaditeľ
Základná škola Kajal, Stará 161