CPPPaP Humenné

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Mierová 4, 06601 Humenné
E-Mail: cpppp.he@mail.t-com.sk
Telefón: 057/ 775 06 27
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Prešov
IČO: 37945084
035520078
Základná škola Humenné, Dargovských hrdinov 19 
057/776 31 59  
Detail
035519151
Základná škola Humenné, Hrnčiarska 13 
057/775 4825 
Detail
037876741
Základná škola Humenné, Kudlovská 11 
057 / 7752027, 7755566 
Detail
037874101
Základná škola Humenné, Laborecká 66 
057 7767792, 3 
Detail
037874098
Základná škola Humenné, Pugačevova 1381/7 
057/ 788 74 41 
Detail
037876732
Základná škola Humenné, SNP 1 
057 / 7763609, 057/ 7763084  
Detail
037874071
Základná škola Humenné, Štefánikova 31 
057 / 775 26 30,0915383346 
Detail
037874390
Základná škola Ohradzany, Ohradzany 162 
057 / 7795231, 0915974077 
Detail
037876961
Základná škola Ruská Poruba, Ruská Poruba 8 
057 / 4887440 
Detail
037877038
Základná škola Turcovce, Turcovce 1 
057 / 7795219 
Detail
17070490
Špec. základná škola Humenné, Třebíčska 16 
057/ 7722873 
Detail
710167520
Cirk. spojená škola -ZŠ Humenné, Duchnovičova 24 
057 /775 0655  
Detail
42080487
Spoj.škola int.-ŠZŠtpi Humenné, Komenského 3 
057 / 7722669 
Detail
037876724
Základná škola i. s MŠ s VJU Humenné, Kudlovská 11 
057 / 7752930 
Detail
037942611
Základná škola s MŠ Hrabovec nad Laborcom, Hrabovec nad Laborcom 41 
057 / 7797334 
Detail
037947966
Základná škola s MŠ Humenné, Podskalka 58 
057 / 7767791 
Detail
037940139
Základná škola s MŠ Jabloň, Jabloň 50 
057 / 7797762 
Detail
037874080
Základná škola s MŠ Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 204 
0577793220, 0903440513 
Detail
710061099
Základná škola s MŠ Kochanovce, Kochanovce 169 
057 / 7885260, 7753070 
Detail
037876970
Základná škola s MŠ Košarovce, Košarovce 16 
0574498128, 0918698460  
Detail
fotka
PhDr. Svetlana Kozmonová
Psychológ
CPPPaP Humenné
fotka
Mgr. Valentína Lučkaničová
Psychológ
CPPPaP Humenné
fotka
Mgr. Jaroslava Mervová
Psychológ
CPPPaP Humenné
fotka
Mgr. Mária Mihalčíková
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Humenné
fotka
Mgr. Oľga Pastiriková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Humenné, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
PhDr. Agáta Sakalová
Psychológ, Riaditeľ
CPPPaP Humenné
fotka
Mgr Katarína Behúnová
Psychológ
CPPPaP Humenné
fotka
Mariana Bekečová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Humenné