Základná škola Galanta, Mierová 1454/10

Typ: Základná škola
Adresa: Mierová 1454/10, 92401 Galanta
WWW:
E-Mail: riaditel.zsgd@gmail.com
Telefón: 317822122
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037838407
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Terézia Puterová
Výchovný poradca
Základná škola Galanta, Mierová 1454/10
fotka
Mgr. Ingrid Antalecová
Výchovný poradca
Základná škola Galanta, Mierová 1454/10
fotka
PaedDr. Peter Bartek
Riaditeľ
Základná škola Galanta, Mierová 1454/10