Špec. ZŠ s MŠ Hlohovec, M. R. Štefánika 38

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: M. R. Štefánika 38, 92001 Hlohovec
WWW:
E-Mail: hloszs@post.sk
Telefón: 033/7421 219
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 35629941
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Eva Karabová
Riaditeľ
Špec. ZŠ s MŠ Hlohovec, M. R. Štefánika 38
fotka
Denisa Valentová
Výchovný poradca
Špec. ZŠ s MŠ Hlohovec, M. R. Štefánika 38
fotka
Mgr. Jana Bojničanová
Psychológ
Špec. ZŠ s MŠ Hlohovec, M. R. Štefánika 38