Základná škola Jelka, Školská 399/1

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 399/1, 92523 Jelka
WWW:
E-Mail: zs.slov.jelka@centrum.sk
Telefón: 317876104
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 037836684
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Alžbeta Bublávková
Riaditeľ
Základná škola Jelka, Školská 399/1
fotka
Mgr. Zuzana Kuldová
Výchovný poradca
Základná škola Jelka, Školská 399/1
fotka
RNDr. Blanka Bognárová
Výchovný poradca
Základná škola Jelka, Školská 399/1