Základná škola s MŠ Kľačany, Kľačany 263

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Kľačany 263, 92064 Kľačany
WWW:
E-Mail: zs.ms.klacany@gmail.com
Telefón: 337443204
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Hlohovec
IČO: 036080471
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Denisa Klimanová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Kľačany, Kľačany 263
fotka
PaedDr. Lenka Proksová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Kľačany, Kľačany 263
fotka
Mgr. Beata Kašáková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Kľačany, Kľačany 263