Špec. základná škola Sereď, Juraja Fándlyho 751

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Juraja Fándlyho 751, 92601 Sereď
WWW:
E-Mail: szssered.riaditel@gmail.com
Telefón: 031/701 68 41
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 35630078
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Silvia Strigáčová
Výchovný poradca
Špec. základná škola Sereď, Juraja Fándlyho 751
fotka
Mgr. Tatiana Cmarková
Riaditeľ
Špec. základná škola Sereď, Juraja Fándlyho 751