ZŠ S.Petöfiho s MŠ VJM Sládkovičovo, Fučíkova 425

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
WWW:
E-Mail: riaditel@zsspsladkovicovo.edu.sk
Telefón: 031784 26 12
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Galanta
IČO: 036094218
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Silvia Michaleková
Výchovný poradca
ZŠ S.Petöfiho s MŠ VJM Sládkovičovo, Fučíkova 425
fotka
Mgr. Mária Halásová
Riaditeľ
ZŠ S.Petöfiho s MŠ VJM Sládkovičovo, Fučíkova 425