Voľba školy a výber povolania žiakov ZŠ

Milí žiaci,

voľba strednej školy patrí k prvým vážnym rozhodnutiam, ktorým sa nedá vyhnúť. Je to prvý krok  zo školy do školy a naznačuje  istý smer kariérovej cesty - niekde v diaľke sa rysuje aj prechod zo školy do praxe. Že neviete, čo je kariérová cesta? Netušíte, čím chcete byť? Nevyznáte sa v rôznych nových povolaniach, nepoznáte stredné školy, ktoré by ste zvládli a boli by v súlade  aj s vašimi záujmami? Neviete, aká je situácia na trhu práce, ani kde môžete hľadať radu a čo treba robiť, aby ste si dokázali v budúcnosti zarobiť na živobytie? Ponúkame vám podnety pre sebapoznávanie,  poznávanie sveta práce, informácie o rôznych vzdelávacích možnostiach a príklady ľudí, ktorí rovnako ako vy patrili k žiakom so ŠVVP a  v živote veľa dokázali. Ani vy pasívne nečakajte, že sa niekto o všetko postará a okrem aktivít v škole, mimo školy sami hľadajte svoje vzory, zvažujte rôzne informácie o školách a povolaniach, poznávajte skutočný  svet práce, zdokonaľujte sa a robte už teraz naplno to, čo vás baví. Kariérové cesty sú  rôzne a  máte šancu si nájsť tú svoju!

Kľúč k voľbe strednej školy a výberu povolania

Autor/ka: Marta Hargašová

Akým spôsobom si vybrali svoju cestu štyria kamaráti Petra, Tomáš, Adam a Katka.

 

Človeče, nestrať sa!

Centrum Euroguidance Slovensko pripravilo publikáciu, ktorej cieľom je sprístupniť informácie pri rozhodovaní sa - Kam a za kým v rôznych životných situáciách.

 

Ako na stredné školy?

Autor:Centrum vedecko-technických informácií SR

Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v školskom roku 2015/2016

 

Ktoré povolania sa nemusia báť budúcnosti?

Prehľad povolaní, ktoré budú v roku 2017 na Slovensku a v EÚ najviac žiadané a o ktoré nebude záujem (zdroj: Nový Čas).

 

Kariéra v kocke

Pár tipov ako sa realizovať v práci a mimo nej.